January, 2021Yakuza

ลือ ! 4Chan เคลม เกม Yakuza Spin-Off ภาคใหม่ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

Siliconera รายงานจากสมาชิก 4Chan คนหนึ่ง อ้างว่าทีมงาน Ryu Ga Gotoku Studio กำลังพัฒนาเกม

Read More