February, 2021Take-Two

CEO ของ Take-Two ชี้ เกม AAA ควรจะต้องทำออกมาให้เรียบร้อยจริง ๆ ก่อน ถึงค่อยปล่อยออกมา

trauss Zelnick, CEO ของ Take-Two Interactive ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Rockstar Games และ 2K

Read More