January, 2021Ryozo Tsujimoto

Monster Hunter Rise จะเปิดเผยข้อมูลชุดใหม่ ภายในเดือนมกราคมนี้

อีกไม่กี่เดือน Monster Hunter Rise ก็จะได้ฤกษ์วางจำหน่ายแล้ว

Read More