January, 2021Project Mara

สมจริงขั้นสุดกับขั้นตอนการทำวัตถุในเกมของ Project Mara เกมสยองขวัญจิตวิทยาของ Ninja Theory

Project Mara คือผลงานเกมแนวสยองขวัญสั่นประสาททางจิตวิทยาตัวใหม่ของสตูดิโอ Ninja Theory

Read More