March, 2021OLED

Nintendo Switch รุ่นใหม่ จะมาพร้อมจอ OLED ของ Samsung ที่ใหญ่ขึ้น แต่อาจคงความละเอียดที่ HD

ล่าสุดมีรายงานจาก Bloomberg ว่า นอกจากทาง Samsung จะมีการจัดส่งพาแนลหน้าจอ OLED

Read More