May, 2021Like a Dragon

SEGA จะเน้นวางจำหน่ายเกมพร้อมกันทั่วโลกมากขึ้น จากความสำเร็จของ Yakuza: Like a Dragon

Yakuza: Like a Dragon ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของ SEGA หลังจากวางจำหน่ายทั่วโลก

Read More