March, 2021Legion

Ubisoft ประกาศเลื่อนวันปล่อยอัปเดตโหมดออนไลน์ของ Watch Dogs: Legion เวอร์ชัน PC

หลังจากมีข่าวว่าเกม Watch Dogs: Legion จะได้อัปเดตโหมดออนไลน์ในวันที่ 9 มีนาคม 2021

Read More