February, 2021Gearbox

Gearbox วางแผนสร้างเกม IP ใหม่นอกจาก Borderlands และจะเป็นเกมแนวใหม่ด้วย

หลังจากถูกเข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ ตอนนี้ Gearbox

Read More

Gearbox เผยว่าทั้ง PS5 และ XBOX Series X เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของวงการเกมอย่างแน่นอน

อีกเพียงหนึ่งเดือน ทั่วโลกจะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของการเล่นเกม ด้วยการมาของ PS5 / XBOX

Read More