October, 2020Gearbox

Gearbox เผยว่าทั้ง PS5 และ XBOX Series X เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของวงการเกมอย่างแน่นอน

อีกเพียงหนึ่งเดือน ทั่วโลกจะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของการเล่นเกม ด้วยการมาของ PS5 / XBOX

Read More