November, 2021Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 เพิ่มล่ามภาษามือเข้ามาภายในเกม เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเกมได้

  • by admin |
  • Comments off

Forza Horizon 5 กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการเกม ด้วยการใส่ล่ามภาษามือเข้ามาภายในเกม

Read More