April, 2021Firmware

PlayStation 5 อัพเดท Firmware ชุดใหม่สำหรับผู้ใช้งานแล้ววันนี้

สำหรับผู้ที่มีเครื่องเกมรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง PlayStation 5 ไว้ในครอบครองอยู่ตอนนี้

Read More