Lego, PlayStation และ Guerrilla Games จับมือเปิดตัว Lego Horizon Forbidden West

Lego, PlayStation และ Guerrilla Games จับมือเปิดตัว Lego Horizon Forbidden West

  • by admin |
  • Comments off

Lego, PlayStation และ Guerrilla Games จับมือเปิดตัว Lego Horizon Forbidden West

Lego Horizon Forbidden West จะมีชิ้นส่วนทั้งหมด 1,222 ชิ้น จะเน้นไปที่การต่อ Tallneck จักรกลคอยาวที่สูงถึง 34 เซนติเมตร กว้าง 23 เซนติเมตร พร้อมกับจะได้มินิฟิกเกอร์ Aloy และจักรกล Watcher

Lego Horizon Forbidden West เปิดราคามาที่ 79.99 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 2,590 บาท จะวางจำหน่ายช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ยังไม่แน่ใจว่าราคาในประเทศไทยจะเท่าไหร่ ติดตามได้จากทาง Bricks Thailand LEGO Certified Stores

About Post Author

admin