สิงคโปร์ตรวจสอบ Ubisoft Singapore ในข้อกล่าวหาการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทางเพศ

สิงคโปร์ตรวจสอบ Ubisoft Singapore ในข้อกล่าวหาการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทางเพศ

พันธมิตรไตรภาคีเพื่อวิธีปฏิบัติในการจ้างงานที่เป็นธรรมและก้าวหน้า (Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices – TAFEP) ของสิงคโปร์ได้เข้าตรวจสอบ Ubisoft Singapore เกี่ยวกับ Guilty Gear: Strive 

ข้อกล่าวหาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทางเพศ หลังจากได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนิรนามเมื่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม ซึ่งอ้างถึงรายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมของ Kotaku

รายงานดังกล่าว ระบุถึงการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นภายใน Ubisoft Singapore

โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์อดีตพนักงานและพนักงานปัจจุบัน 20 ราย ซึ่งระบุว่าร้อยละ 40 ของบุคลากร

ที่ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญอาวุโสเป็นชาวสิงคโปร์ หรือผู้อยู่อาศัยถาวรในสิงคโปร์

แดริล ล็อง (Darryl Long) กรรมการผู้จัดการของ Ubisoft Singapore กล่าวในบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าบริษัทไม่ยอมรับการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติทุกชนิด และยังได้ให้องค์กรภายนอก

เข้ามาตรวจสอบข้อกล่าวหาที่เกิดขึี้นแล้ว

About Post Author

admin

Leave Comments