พนักงาน Activision Blizzard ยุติการหยุดงานประท้วง และรอให้ทีมบริหารรับรองสหภาพที่ตั้งขึ้น

พนักงาน Activision Blizzard ยุติการหยุดงานประท้วง และรอให้ทีมบริหารรับรองสหภาพที่ตั้งขึ้น

  • by admin |
  • Comments off

การประท้วงหยุดงานของพนักงานฝ่ายรับประกันคุณภาพของ Raven Software (หนึ่งในทีมพัฒนา Call of Duty) ในสังกัด Activision Blizzard เพื่อตอบโต้การเลิกจ้างครั้งใหญ่ที่ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ได้ยุติลงแล้ว แต่จะมุ่งผลักดันให้เกิดการยอมรับสหภาพแรงงานที่ตั้งขึ้นใหม่แทน

“ในระหว่างที่รอการรับรองสหภาพ การประท้วงของ Raven QA ได้ยุติลงแล้ว เงินทุนสำหรับการประท้วงที่เหลืออยู่จะถูกนำไปใช้ในการรวมตัวหรือประท้วงครั้งถัดไป” ABK Workers Alliance ระบุ

ABK Workers Alliance เป็นการรวมตัวกันของพนักงาน Activision Blizzard เพื่อต่อรองสวัสดิภาพการทำงานกับทางบริษัทต้นสังกัด ซึ่งในขณะนี้ทางกลุ่มต้องการให้ผู้บริหารให้การรับรองสถานะของสหภาพที่ตั้งขึ้นใหม่ในชื่อว่า Game Workers Alliance (GWA)

โดยทางกลุ่ม ABK และ GWA ยืนยันว่าจะยังคงดำเนินกิจกรรมต่อไป แม้ว่า Microsoft จะเข้าครอบครอง Activision Blizzard แล้วก็ตาม

“เรายังคงยึดมั่นในการต่อสู้เพื่อสถานที่ทำงานและสิทธิของพนักงานที่ดีกว่านี้ ไม่ว่าใครจะเข้ามาคุมบริษัทในทางการเงินก็ตาม ซึ่ง 3 ใน 4 ข้อเรียกร้องของเราที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานสตรียังไม่ได้รับการตอบสนอง” ABK ระบุ

About Post Author

admin